• Đăng tin rao
  • Hỏi đáp
  • Đăng nhập
  • Đăng ký

Thư bảo lãnh ngân hàng của dự án Eco Lake View


   Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2014 có nhiều quy định mang tính đột phá nhằm bảo vệ người mua nhà ở, hướng đến xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh. Một trong điểm mới đó là quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại Điều 56 Luật này. Theo đó, chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

   Cụ thể, ngân hàng sẽ có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết nếu có 02 điều kiện sau đây:

- Một là, chủ đầu tư không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết;
- Hai là, bên mua, bên thuê mua có yêu cầu ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Tuy nhiên, không phải tất cả các dự án đang bán ra thị trường đều có đầy đủ giấy tờ bảo lãnh của ngân hàng. Nhưng ở dự án Eco Lake View, chủ đầu tư đã hoàn thành đầy đủ thủ tục pháp lý, và ký được cam kết bảo lãnh dự án với ngân hàng TNHH Indovina.


HOTLINE: 0948060502

Link dự án Chung cư Eco Lake View 32 Đại Từ:
Bài cùng chủ đề: :